Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf maandag t/m vrijdag tussen 13.00-15.00 uur via 085 016 08 95

Algemene regels bewind

Algemene regels bewind

Vanaf de onderbewindstelling is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de goederen die onder bewind zijn gesteld. Met goederen wordt bedoeld geld, bankrekeningen, loon, pensioen, uitkering, maar ook het meubilair, de auto, computer, tv, video, sieraden, een huis, grond, effecten, vorderingen en schulden. De bewindvoerder is uw wettelijk vertegenwoordiger op financieel gebied. Hij kan bijvoorbeeld in uw naam bindende afspraken maken met instanties of schuldeisers.

Direct aan het begin van het bewind moet de bewindvoerder een beschrijving maken over wat u aan bezittingen en schulden heeft. Ieder jaar zal de kantonrechter aan de bewindvoerder vragen om schriftelijk te verantwoorden wat met uw geld en goederen is gebeurd. Dit heet de rekening en verantwoording. Als u in staat bent om deze rekening en verantwoording te begrijpen dan kan de bewindvoerder u vragen om – als u het met de verantwoording eens bent – voor akkoord mee te ondertekenen, voordat de rekening en verantwoording naar de kantonrechter zal worden gestuurd. De bewindvoerder mag niet altijd zomaar over uw geld en goederen beslissen. 

Er is voor een aantal handelingen toestemming van de kantonrechter nodig. Voor de gewone uitgaven, zoals de boodschappen, huur, energie, de aanschaf van kleding enz., hoeft dat niet, maar als er meer dan €1.500 euro ineens moet worden uitgegeven, moet de bewindvoerder eerst aan de kantonrechter vragen of dit mag.

Als er bewind is uitgesproken wegens verkwisting of problematische schulden dan wordt het bewind gepubliceerd in een openbaar register. Dat kan ook het geval zijn als de kantonrechter dit uitdrukkelijk heeft bepaald. Publicatie in dit register beschermt u beter tegen onbedoelde uitgaven of contracten.

 

    WhatsApp ons